SMYSL

smysl v nesmyslu...

Jsem obraz vodní hladiny

jsem vlasů plné šediny

jsem netvor z krásy utkaná

jsem barva z duhy napsaná


Já všechno ničím nahradím

já zpověď v sobě prozradím

Já klidně nikam nedojdu

já vlídně ztrácím kontrolu


mnou každý kousek probádán

je navždy nikam ukládán

věčnost včera skončila

hloubka se v nitru ztratila


kéž pravdou je i kousek lži

a lživé zdají se mi sny

kousek z nebe ve mně sní

a země voní nadějí...