Smysl v životě ženy

10.05.2020

Smysl, smysly, smyslnost...

Každý náš smyslový orgán je plný života, pokud je tělo zdravé a nemá vnější či vnitřní omezenou funkci. Pokud přece jen některý selhává ve své funkci, nahradí ho jiný, který svoji funkci zesílí. Tělo neustále hledá rovnováhu. Tak, jak je to pro něj přirozené.

Má život smysl?

Můžeme hledat spíš rovnováhu, zda naše vnitřní potřeby zesilujeme vnějším podnětem, nebo vnější nedostatky zakrýváme vnitřní potřebou. Smyslem života je rovnováha.

Květiny se neptají zda má jejich krása smysl. Jsou dokonalé i když zrovna odkvétají, i když končí jejich pouť bytím, jsou přirozené a otevřené. Smyslem květin je bytí v tu chvíli tak, jak jsou. Buďme jako květina.